Ilgtspējības ceļvedis / Sustainable guide

Uzņēmējiem, dizaineriem, arhitektiem, plānotājiem, produkta izstrādātājiem, studentiem, zinātniekiem vai citiem interesentiem ir sagatavots ceļvedis ekodizainā biomīmikrijā, dzīves cikla analīzē.

Aicinu iezīties ar materiālu: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/.

A guide about eco-design, biomimicry and life cycle analysis for entrepreneur, designer, architect, community developer, product developer, student, researcher or an organization has been written.

You are welcome to read material: http://www.svid.se/sv/sustainabilityguide/.

Viss par un ap materiāliem / All about materials

Jaunākie zinātniskie sasniegumi, inovatīvas idejas un pieejas no uzņēmumiem, kas ievieš ekodizainu un īsteno ilgtspējīgas stratēģijas.

Aicinu iepzīties ar blogu, kur materiālu eksperti no visas pasaules dalās zināšanās par materiālu inovāciju: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/

The newest scientists’ research, innovative ideas and approaches from companies, that are implementing ecodesign and realizing sustainable strategy,

You are welcome to read the blog, where material experts from around the world share their knowledge on material innovation: http://hellomaterialsblog.ddc.dk/

BLOg_pic

Ilgtspējīga ražošana Velsas uzņēmumos / Sustainible producing in Welsh SME’s

Lai veicinātu ilgtspējīgu un inovatīvu ražošanu Velsas valdība ik gadu nodrošina mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas dizaina, ražošanas, intelektuālā īpašuma un inovāciju jautājumos. Tiekoties ar Eoin Baily, Eterpreternc cosultacy, tiku iepazīstināta ar to, ka uzņēmumiem Velsā pēc konsultāciju saņemšanas visvairāk uzlabojumi tiek identificēti atkritumu samazināšanas jomā.

Uzņēmumiem, kas pēc šādu konsultantu apmeklējuma vēlas veikt detalizētu dzīves cikla analīzi, vai ieviest inovācijas, ir iespējams pieteikties Velsas valdības fonda līdzekļiem ( 50 % līdzfinansējums, maksimālā summa 25 000 mārciņas).

Aicinu jūs iepazīties ar

Welsh Innovation Program

Program „Innovation Vouchers”

To support SME’s in innovations and sustainable development, the Welsh government every year contracts design, manufacturing, intellectual property (IP), innovation experts to provide free consultation for SME’s.  I met design expert Eoin Baily from the Enterprising consultancy, to discuss the SME’s need for designers consultancies. I learned that the largest number of improvements in Welsh SME’s are done in waste management.

The experts visit companies, analyze the existing situation and provide knowledge of how to improve the company’s product life cycle.  If the company decides that there is a need to have a detailed designer consultancy or already have ideas of necessary technological improvements, they can apply for Welsh government funding. (50% co financing, the maximum amount of the financing 25 000 pounds)

You are welcome to read about the Welsh government initiative:

Program: „Welsh Innovation Programme”

– Support program „Innovation Vouchers”

 Inovācijas   Voucheris

Eko – inovācijas / Eco – innovation

Eko-inovācijas ir jebkāda veida jauninājums jeb inovācija (jauns produkts, pakalpojums, process, vadīšanas metode), kas veicina efektīvāku resursu izmantošanu vai vides aizsardzību

Labās prakses piemēri būvniecībā un atjaujamās enerģijas sektorā (tehnoloģiju eko-inovācijas), kā arī mazumtirdzniecība, atkritumu apsaimniekošana, transports.

Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Eko-inovāciju.

Eco-innovation is a key approach to sustainable development while offering clear business opportunities in the short and long term. The opportunity to add value through better products, processes and Services is what separates eco-innovation from other resource management actions available to business.

Find out about eco – innovation good examples in construction; renewables; (technological eco-innovation) retail; waste management; transport (non–technological eco-innovation).

You are welcome to read: Ecodesign center publication about ECO-inovation.

Dzīves cikla analīze / Life cycle analyse

Dzīves cikla novērtējums jeb analīze ir rīks ar kā palīdzību ir iespējams izvērtēt produkta potenciālo ietekmi uz vidi visā tā dzīves cikla laikā (gan pozitīvo, gan negatīvo). Dzīves cikla analīze parasti ietver sekojošus posmus:

  • resursu ieguve un izmantošana;
  • ražošana;
  • transportēšana un tirdzniecība;
  • lietošana un atkritumu apsaimniekošana.

Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Dzīves cikla analīzi.

Life cycle assessment or life cycle analysis is a tool to assess the potential environmental impacts (both positive and negative) of a product throughout every aspect of its life cycle. The life cycle typically refers to the following stages:

  • raw material extraction and processing;
  • production;
  • distribution and retail;
  • use and end of life.

You are welcome to read: Ecodesign center publication about Life Cycle Assessment.  

 

Kas ir Ekodizains / What is Ecodesign

Kas ir ekodizains un kam par to būt nepieciešams zināt? Aicinu iepazīties ar Frenka O’Connora, Ekodizaina centra vadītāja prezentāciju uzņēmējiem.

What is ecodesign? Who should be aware of this? Look at Frank O’Connor‘s (the leader of the Ecodesign Center) presentation.

Video: http://www.edcw.org/en/resources/frank-oconnor-ecodesign-centre-director-presenting-isustain-symposium-2013

 

Prakse Ekodizaina centrā / Intership in Ecodesign center

Prakse Ekodizaina Centrā

Prakse Ekodizaina Centrā

Ar Leoardo Da Vinči Mobilitātes programmas atbalstu, man – Aijai Zučikai,  kā Ekodizaina kompetences centra biedram, ir tikusi dota iespēja apmeklēt Ekodizaina centru Cardifā, Velsā, lai laika posmā no 2013. gada 15. augustam līdz 2013. gada 26. septembrim iepazītos ar centra praksi, aktivitātēm un projektiem Ekodizaina jomā. Prakses mērķis ir gūt pieredzi par mazo un vidējo uzņēmēju apmācībām dzīves cikla analīzes veikšanā un ekodizaina ieviešanā, kā arī iepazīties ar centra darbības attīstību.

With the support of the Leonardo da Vinci Mobility program, me – Aija Zučika, from the Ecodesign Competence Center has an internship in the Ecodesign Center in Cardif, Wales. The internship will last from the 15th of August till the 26th of September, 2013. The main task of the internship is to learn the practical work aspects of educating  SMEs in Life cycle analyze and implementing ecodesign in practice. Aija also hopes to study the development of  the center as a positive example of organizational development.