Dzīves cikla analīze / Life cycle analyse

Dzīves cikla novērtējums jeb analīze ir rīks ar kā palīdzību ir iespējams izvērtēt produkta potenciālo ietekmi uz vidi visā tā dzīves cikla laikā (gan pozitīvo, gan negatīvo). Dzīves cikla analīze parasti ietver sekojošus posmus:

  • resursu ieguve un izmantošana;
  • ražošana;
  • transportēšana un tirdzniecība;
  • lietošana un atkritumu apsaimniekošana.

Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Dzīves cikla analīzi.

Life cycle assessment or life cycle analysis is a tool to assess the potential environmental impacts (both positive and negative) of a product throughout every aspect of its life cycle. The life cycle typically refers to the following stages:

  • raw material extraction and processing;
  • production;
  • distribution and retail;
  • use and end of life.

You are welcome to read: Ecodesign center publication about Life Cycle Assessment.  

 

Kas ir Ekodizains / What is Ecodesign

Kas ir ekodizains un kam par to būt nepieciešams zināt? Aicinu iepazīties ar Frenka O’Connora, Ekodizaina centra vadītāja prezentāciju uzņēmējiem.

What is ecodesign? Who should be aware of this? Look at Frank O’Connor‘s (the leader of the Ecodesign Center) presentation.

Video: http://www.edcw.org/en/resources/frank-oconnor-ecodesign-centre-director-presenting-isustain-symposium-2013

 

Prakse Ekodizaina centrā / Intership in Ecodesign center

Prakse Ekodizaina Centrā

Prakse Ekodizaina Centrā

Ar Leoardo Da Vinči Mobilitātes programmas atbalstu, man – Aijai Zučikai,  kā Ekodizaina kompetences centra biedram, ir tikusi dota iespēja apmeklēt Ekodizaina centru Cardifā, Velsā, lai laika posmā no 2013. gada 15. augustam līdz 2013. gada 26. septembrim iepazītos ar centra praksi, aktivitātēm un projektiem Ekodizaina jomā. Prakses mērķis ir gūt pieredzi par mazo un vidējo uzņēmēju apmācībām dzīves cikla analīzes veikšanā un ekodizaina ieviešanā, kā arī iepazīties ar centra darbības attīstību.

With the support of the Leonardo da Vinci Mobility program, me – Aija Zučika, from the Ecodesign Competence Center has an internship in the Ecodesign Center in Cardif, Wales. The internship will last from the 15th of August till the 26th of September, 2013. The main task of the internship is to learn the practical work aspects of educating  SMEs in Life cycle analyze and implementing ecodesign in practice. Aija also hopes to study the development of  the center as a positive example of organizational development.