Dzīves cikla analīze / Life cycle analyse

Dzīves cikla novērtējums jeb analīze ir rīks ar kā palīdzību ir iespējams izvērtēt produkta potenciālo ietekmi uz vidi visā tā dzīves cikla laikā (gan pozitīvo, gan negatīvo). Dzīves cikla analīze parasti ietver sekojošus posmus:

  • resursu ieguve un izmantošana;
  • ražošana;
  • transportēšana un tirdzniecība;
  • lietošana un atkritumu apsaimniekošana.

Aicinu iepazīties Ekodizaina centra sagatavotu publikāciju par Dzīves cikla analīzi.

Life cycle assessment or life cycle analysis is a tool to assess the potential environmental impacts (both positive and negative) of a product throughout every aspect of its life cycle. The life cycle typically refers to the following stages:

  • raw material extraction and processing;
  • production;
  • distribution and retail;
  • use and end of life.

You are welcome to read: Ecodesign center publication about Life Cycle Assessment.  

 

Kas ir Ekodizains / What is Ecodesign

Kas ir ekodizains un kam par to būt nepieciešams zināt? Aicinu iepazīties ar Frenka O’Connora, Ekodizaina centra vadītāja prezentāciju uzņēmējiem.

What is ecodesign? Who should be aware of this? Look at Frank O’Connor‘s (the leader of the Ecodesign Center) presentation.

Video: http://www.edcw.org/en/resources/frank-oconnor-ecodesign-centre-director-presenting-isustain-symposium-2013

 

Prakse Ekodizaina centrā / Intership in Ecodesign center

Prakse Ekodizaina Centrā

Prakse Ekodizaina Centrā

Ar Leoardo Da Vinči Mobilitātes programmas atbalstu, man – Aijai Zučikai,  kā Ekodizaina kompetences centra biedram, ir tikusi dota iespēja apmeklēt Ekodizaina centru Cardifā, Velsā, lai laika posmā no 2013. gada 15. augustam līdz 2013. gada 26. septembrim iepazītos ar centra praksi, aktivitātēm un projektiem Ekodizaina jomā. Prakses mērķis ir gūt pieredzi par mazo un vidējo uzņēmēju apmācībām dzīves cikla analīzes veikšanā un ekodizaina ieviešanā, kā arī iepazīties ar centra darbības attīstību.

With the support of the Leonardo da Vinci Mobility program, me – Aija Zučika, from the Ecodesign Competence Center has an internship in the Ecodesign Center in Cardif, Wales. The internship will last from the 15th of August till the 26th of September, 2013. The main task of the internship is to learn the practical work aspects of educating  SMEs in Life cycle analyze and implementing ecodesign in practice. Aija also hopes to study the development of  the center as a positive example of organizational development.

Par ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Ziņojums no Pasaules pētniecības foruma Rio 2012

1992. gadā notika ievērojama pasaules galotņu tikšanās Rio – Apvienoto Nāciju organizācijas konference par vidi un attīstību. 2012 gadā, atzīmējot divdesmito gadadienu pēc Rio konferences, notika atkārtota pasaules valstu valdību, pētniecības, nevalstisko organizāciju līderu tikšanās, un viens no svarīgiem secinājumiem – nesteidzīgā vides politikas ieviešana apdraud nospraustos mērķus, tāpēc mums ir nepieciešama labāka izpratne, ko nozīmē ilgtspējīga attīstība, kā arī atbalsts ilgstpējīgai ražošanai un patēriņam.

Globālais pētniecības forums ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam ir jauna iniciatīva, ko uzsākusi Brazīlijas vides ministrija ar saviem partneriem no visas pasaules. Tā mērķis ir apvienot pētniekus un organizācijas, lai, daloties savās zināšanās un pieredzē, veicinātu pāreju uz ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Izmantojot brīvos brīžus, aicinām ieskatīties foruma gala ziņojumā:  GRF Final Report Rio 2012

Kā atšķirt bio no nebio

Pieprasījums rada piedāvājumu. Pieaugot patērētāju vēlmei iepirkt “zaļos” produktus, rodas arī zaļo produktu tirgotāji. Diemžēl, nereti “zaļums” tiek izmantots tikai reklāmas nolūkos bez faktiskā seguma: šādu parādību sauc par zaļo atmazgāšanu. Kā atšķirt īstu zaļo un neiekrist atmazgātāju solījumos?
Tirgū ir vienkāršāk. Ja es esmu iepazinusi Annu no Dundagas, kurai vienmēr garšīgs sviests un siers, tad es mierīgu sirdi varu pie viņas iepirkties. Es zinu, ka Anna ir lepna par savas saimniecības ražojumu kvalitāti un augstu novērtē kundes uzticību: viņa sargāsies to pievilt. Un sviestu vienmēr var pagaršot. Ar sadzīves ķīmiju ir sarežģītāk. To pie Annas nevar nopirkt un veikalā pagaršot nav jēgas. Ikviens ražotājs vēlas pārdot savu produkciju, tāpēc reklamē, bet kā man noteikt, vai varu ticēt sacītajam, vai ne?
Viena no iespējām ir iepirkt ekomarķētus produktus. Ekomarķējums nozīmē, ka kāda neatkarīga organizācija ir pārbaudījusi produktus, un atzinusi, ka tie atbilst šīs organizācijas nospraustajiem “zaļuma” kritērijiem. Latvijā pazīstamākās ir Eiropuķīte,Ziemeļu gulbisEcocert un citi. Parasti arī Latvijas bio-veikalos pārdod tiešām zaļus produktus, lai gan gadās arī reti izņēmumi.
Svarīgi arī atpazīt marķējuma zīmes, jo ne katra piedāvā tādu pašu “zaļumu”. Piemēram, Latvijā ļoti bieži ekoproduktus jauc ar Karotītes produktiem, kas nozīmē to, ka produkta izejvielas pārsvarā nāk no Latvijas, kā arī pats produkts ir kvalitatīvs, bet negarantē, ka izejvielas nāk tikai no bioloģiskās lauksaimniecības.
Nesen uzmanību piesaistīja jauna produktu sērija, ko piedāvā kāds uzņēmums, kas savā mājas lapā (daļēji gan angļu valodā) atsaucas uz respektējamām vides aizsardzības valstiskām un nevalstiskām organizācijām. Viņu produkcija atbilstot kādai līdz šim nepazīstamai ekomarķējuma zīmei, kas izsniegta ASV. Bet – tirgotais produkts, lai gan ekosertificēts, tomēr satur EDTA, kas ir videi ļoti problēmātiska viela, jo aktīvi šķīdina sedimentos nogulsnētos smagos metālus, kā arī noārdās līdz savienojumam, kas ir stabils vidē. Eiropuķītes produktos EDTA ir aizliegts. Tāpēc svarīgi atpazīt uzticamas ekomarķējuma zīmes.