Ekodizaina apbalvojumi / Ecodesign awards

Ecodesign_awardKatru gadu OVAM, organizācijas, kas apvieno Flandrijas reģiona dizainerus, rīko ekodizaina konkursu. Lai izvērtētu konkursa dalībniekus, žūrija pirmkārt novērtē ekodizaina apjomu, savukārt tālāk izvērtē, vai dizaineris ir veicis ekodizainu vienā produkta dzīves posmā, vai vairākos.

Aicinu iepazīties ar Ekodizaina konkursa kritērijiem un iepriekšējo gadu uzvarētājiem: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1

Every year, the OVAM, organization, which unite designers from Flanders region, organizes an ecodesign award. In assessing the entries, the jury looks first and foremost at the extent to which ecodesign has been incorporated in the process. Has the designer considered the environmental aspects in every phase of the product’s life cycle, or in as many phases as possible?

You are welcome to find more about the competition rules and winners of previous Ecodesign Awards: http://www.ecodesignlink.be/en/awards-1

Inovatīva atkritumu apsaimniekošana / innovative waste management approach

TerraCycle ir starptautiska mēroga pārstrādes uzņēmums, kas nodarbojas ar grūti pārstrādājamu iepakojumu un produktu savākšanu un pārstrādi inovatīvos un noderīgos produktos

Aicinu iepazīties ar uzņēmuma izveidoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un gala produktu piemēriem:

http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html

TerraCycle is a highly-awarded, international up-cycling and recycling company that collects difficult-to-recycle packaging and products and repurposes the material into affordable, innovative products.

You are welcome to read about the company’s waste management system and see the good examples of the end products.

http://www.terracycle.co.uk/en-UK/pages/about-us.html

Terracycle

Labas prakses piemēri ekodizainā / Best examples of ecodesign

Labas prakses piemēri būvniecības, mēbeļu ražošanas un tekstila uzņēmumos:

Inovatīvs dizains / Innovative design

Ilgtspējīga būvniecība / Sustainable construction

Mēbeļu ražotāji / Furniture producers

Auduma ražotāji / Fabric producers

Organiskie materiāli / Organic materials