Vārdnīca

Publicējam ekodizainā un dzīves cikla novērtējumā svarīgākos terminus. Ja vēlaties papildināt – rakstiet komentāros!

Angļu valodā Latviešu valodā Avots
Allocation Sadalījums LV ISO 14050 Vārdnīca
Ancillary input Palīgieeja LV ISO 14050 Vārdnīca
Category endpoint Kategorijas galapunkts LV ISO 14050 Vārdnīca
Characterisation factor Raksturošanas faktors LV ISO 14050 Vārdnīca
Co-product Līdzprodukts  LV ISO 14050 Vārdnīca
Comparative assertation Salīdzinošais apliecinājums LV ISO 14050 Vārdnīca
Completeness check Pabeigtība pārbaude LV ISO 14050 Vārdnīca
Consistency check Konsekvences pārbaude LV ISO 14050 Vārdnīca
Critical review Kritiskā recenzija
Cut-off criteria Izslēgšanas kritēriji LVS EN ISO 14044
Data quality Datu kvalitāte LV ISO 14050 Vārdnīca
Economical flows Ekonomiskās plūsmas
Elementary flow Elementārplūsma LV ISO 14050 Vārdnīca
Energy flow Enerģijas plūsma LV ISO 14050 Vārdnīca
Environmental impact Ietekme uz vidi LV ISO 14050 Vārdnīca
Environmental interventions Iejaukšanās vidē
Environmental mechanism Vides mehānisms LV ISO 14050 Vārdnīca
Evaluation Novērtējums LVS EN ISO 14044
Evaluation element Novērtēšanas elements LVS EN ISO 14044
Feedstock energy Izejvielas enerģija LV ISO 14050 Vārdnīca
Final product Gala produkts LV ISO 14050 Vārdnīca
Flow diagram Plūsmu diagramma
Framework Struktūra ISO 14041: 2001
Fugitive emission Noplūdes emisija LV ISO 14050 Vārdnīca
Functional unit Funkcionālā vienība  LV ISO 14050 Vārdnīca
Goal and scope definition Mērķa un sfēras definēšana, ISO 14041: 2001
Impact assessment Ietekmes novērtējums Integrated life-cycle and risk assessment for industrial processes (G.Sonnemann)
Impact assessment method Ietekmes analīzes metode LVS EN ISO 14044  definīciju skaidrojums
Impact category Ietekmes kategorija LV ISO 14050 VārdnīcaLVS EN ISO 14044  definīciju skaidrojums
InputInput Ievade LVS EN ISO 14044 http://www.letonika.lv
Ieeja LV ISO 14050 Vārdnīca
Intermediate product Starpprodukts LV ISO 14050 Vārdnīca
Interpretation Interpretācija LVS EN ISO 14044
Izvērtēšanas analīze LVS EN ISO 14041
Inventory Uzskaite LVS EN ISO 14044
Inventarizācija
LCA report Dzīves cikla ietekmes novērtējuma atskaite
Life cycle Dzīves cikls  LVS EN ISO 14044LV ISO 14050 Vārdnīca
Life cycle assessment Dzīves cikla novērtēšana LVS EN ISO 14044 LV ISO 14050 Vārdnīca
Life cycle impact assessment Dzīves cikla ietekmes novērtēšana LV ISO 14050 Vārdnīca
Life cycle impact assessment Dzīves cikla ietekmes novērtējums LVS EN ISO 14042
Life cycle impact category indicator Dzīves cikla ietekmes kategorijas indikators LV ISO 14050 Vārdnīca
Life cycle interpretation Dzīves cikla interpretēšana LV ISO 14050 Vārdnīca
Life cycle inventory analysis Dzīves cikla inventarizācijas/uzskaites analīze LVS EN ISO 14044
Life cycle inventory analysis Dzīves cikla inventarizējošā analīze LV ISO 14050 Vārdnīca
Life cycle inventory result Dzīves cikla inventarizējošie rezultāti LV ISO 14050 Vārdnīca
Midpoint Viduspunkts
Normalisation Izlīdzināšana LVS EN ISO 14044
Outputs Izeja  LV ISO 14050 Vārdnīca
 Outputs Izvade LVS EN ISO 14044 www.letonika.lv
Practitioner Speciālists LV ISO 14050 Vārdnīca
Primary data Primārie dati
Process energy Procesa enerģija LV ISO 14050 Vārdnīca
Product system Produktu sistēma LV ISO 14050 Vārdnīca
Raw material Izejviela LV ISO 14050 Vārdnīca
Reference flow References plūsma LV ISO 14050 Vārdnīca
Reference unit References vienība LV ISO 14050 Vārdnīca
Representivness Raksturošana
Secondary data Sekundārie dati
Sensitivity analysis Jutības analīze LV ISO 14050 Vārdnīca
Sensitivity analysis Jutīguma analīze LVS EN ISO 14044
Sensitivity check Jutības pārbaude LV ISO 14050 Vārdnīca
System boundary Sistēmas robeža LV ISO 14050 Vārdnīca
System boundary Sistēmas robežas LVS EN ISO 14044
Uncertainty analysis Nenoteiktības analīze LV ISO 14050 Vārdnīca
Unit process Elementārprocess LV ISO 14050 Vārdnīca
Validation of data Datu validācija

 

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: